సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా పాట

https://www.youtube.com/watch?v=vTNA4gtGQ4E సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా అమ్మా సౌభాగ్య లక్ష్మి రావమ్మా నుదిటి కుంకుమ రవి బింబముగాకన్నులు నిండుగా కాటుక వెలుగా  కాంచన హారము గళమున మెరియగాపీతాంబరముల శోభలు నిండగా  నిండుగా కరముల బంగరు గాజులుముద్దులొలుకు పాదమ్ముల మువ్వలు గల గల గలమని…

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతము- విధి, కథ

వ్రతసామగ్రి : పసుపు, కుంకుమ, అక్షతలు, అగరువత్తులు, కర్పూరం, పువ్వులు, కొబ్బరికాయలు - 2, రవిక గుడ్డ, తమలపాకులు, పళ్ళు, వక్కలు, గంధము, తోరములకు దారం. పూజను ప్రారంభించుటకు ముందు తమ యింటికి తూర్పు భాగమును గోమయముతో అలికి శుభ్రపరిచి, అందు…

శ్రీ మంగళగౌరీ వ్రతము- విధి, కథ

శ్రీరస్తు శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః శ్రీగురుభ్యోనమః శ్రీ మంగళగౌరీవ్రతము వ్రతసామగ్రి: పసుపు , కుంకుమ, అక్షతలు , అగరువత్తులు, కర్పూరం, పువ్వులు, కొబ్బరికాయలు - 2 ,రవిక గుడ్డ, తమలపాకులు, పళ్ళు, వక్కలు, ఆవు నెయ్యి, అట్లకాడ (కాటుక కొరకు),…

రాజరాజేశ్వరి కీర్తనలు

రాజరాజేశ్వరి కీర్తనలు శ్యామశాస్త్రుల్లవారి కీర్తన : పాహి మాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి శ్యామశాస్త్రుల్లవారి గీతము :పార్వతి జనని భవాని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :మాతంగి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి : శ్రీ రాజరాజేశ్వరి త్రిపురసున్దరి ముత్తుస్వామి…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి : శ్రీ రాజరాజేశ్వరి త్రిపురసున్దరి

https://www.youtube.com/watch?v=wZa2HriDLHg&t=160s రాగం: పూర్ణచంద్రిక  తాళం: ఆది పల్లవిశ్రీ రాజరాజేశ్వరి త్రిపురసున్దరి శివే పాహిమామ్ వరదే అనుపల్లవి నీరజాసనాది పూజితాపరే నిఖిల సంశయ హరణ నిపుణతరే చరణము శౌరి విరిన్చాది వినుత సకళే శఙ్కర ప్రాణ వల్లభే కమలే నిరతిశయ సుఖప్రదే నిష్కళే…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి : త్రిపురసున్దరి శఙ్కరి

https://www.youtube.com/watch?v=3IsBVKeXO5w రాగం: సామ  తాళం: రూపకమ్ పల్లవిత్రిపురసున్దరి శఙ్కరి గురుగుహజనని మామవ సమిష్టి చరణం త్రిపురాది చక్రేశ్వరి సామ్రాజ్యప్రదకరి సామగానప్రియకరి సచ్చిదానన్ద సుఖకరి మధ్యమ కాల సాహిత్యం త్రిపురాసురాది భన్జని శ్రీపురవాస నిరన్జని వేదశాస్త్ర విశ్వాసిని విధిపూజిత వినోదిని Muttuswami Deekshit…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి : పఞ్చాశత్పీఠరూపిణి

https://www.youtube.com/watch?v=WnU-JcjyPuE రాగం: దేవగాన్ధారమ్  తాళం: ఆది పల్లవిపఞ్చాశత్పీఠరూపిణి మామ్ పాహి శ్రీరాజరాజేశ్వరి అనుపల్లవిపఞ్చదశాక్షరి పాణ్డ్యకుమారి పద్మనాభ సహోదరి శఙ్కరి మధ్యమ కాల సాహిత్యం మంద స్మిత మహా దేవ మనోల్లాసిని నళిని చరణందేవి జగజ్జనని చిద్రూపిణి దేవాదినుత గురుగుహ రూపిణి దేశకాల…

దుర్గాదేవి కీర్తనలు

దుర్గాదేవి కీర్తనలు శ్యామశాస్త్రుల్లవారి కీర్తన :పరాకేల నన్ను ముత్తుస్వామిదీక్షితుల నొట్టుస్వరం: పాహి దుర్గే ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :శ్రీ దుం దుర్గే Durga devi keertanas for more related posts -> https://shankaravani.org/tag/durga/

మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రాలు

మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రాలు శ్రీమహిషాసురమర్దినీష్టోత్తరశతనామావళిః శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ స్తోత్రమ్ Mahishasuramardini devi Stotras for more related posts -> https://shankaravani.org/tag/mahishasuramardini/

దుర్గాద్వాత్రింశన్నామమాలా

దుర్గాద్వాత్రింశన్నామమాలా దుర్గాదుర్గార్తిశమనీ దుర్గాపద్వినివారిణీ|దుర్గమచ్ఛేదినీ దుర్గసాధినీ దుర్గనాశినీ||దుర్గతోద్ధారిణీ దుర్గనిహంత్రీ దుర్గమాపహా|దుర్గమజ్ఞానదా దుర్గదైత్యలోకదవానలా||దుర్గమా దుర్గమాలోకా దుర్గమాత్మస్వరూపిణీ|దుర్గమార్గప్రదా దుర్గమవిద్యా దుర్గమాశ్రితా||దుర్గమజ్ఞానసంస్థానా దుర్గమధ్యానభాసినీ|దుర్గమోహా దుర్గమగా దుర్గమార్థస్వరూపిణీ||దుర్గమాసురసంహంత్రీ దుర్గమాయుధధారిణీ|దుర్గమాంగి దుర్గమాతా దుర్గమ్యా దుర్గమేశ్వరీ||దుర్గభీమా దుర్గభామా దుర్గభా దుర్గదారిణీ|నామావలిమిమామ్ యస్తు దుర్గాయా మమమానవః||పఠేత్ సర్వభయాన్ముక్తో భవిష్యతి న సంశయః|| Sri…

అర్గలా స్తోత్రమ్

https://www.youtube.com/watch?v=lhBUnUkrslM అర్గలా స్తోత్రమ్ ఓం అస్య శ్రీమదర్గలాస్తోత్ర మంత్రస్య విష్ణుఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ మహాలక్ష్మీః దేవతా శ్రీ జగదంబా ప్రీతయే సప్తశతీపాఠాంగత్వేన జపె వినియోగః|| ఓమ్ నమశ్చండికాయై|| మార్కండేయ ఉవాచ ఓం జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ|దుర్గా క్షమా…

అర్గలా స్తోత్రమ్ (పారాయణ స్తోత్రము)

https://www.youtube.com/watch?v=lhBUnUkrslM అర్గలా స్తోత్రమ్ ఓం అస్య శ్రీమదర్గలాస్తోత్ర మంత్రస్య విష్ణుఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ మహాలక్ష్మీః దేవతా శ్రీ జగదంబా ప్రీతయే సప్తశతీపాఠాంగత్వేన జపె వినియోగః|| ఓమ్ నమశ్చండికాయై|| మార్కండేయ ఉవాచ ఓం జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ|దుర్గా క్షమా…

శ్రీ దుర్గా పంచరత్న స్తోత్రం – జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శ్రీపాదైః కృతం

శ్రీ కాంచీకామకోటి జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శ్రీపాదైః కృతం శ్రీ దుర్గా పంచరత్న స్తోత్రం తేధ్యానయోగానుగతా అపశ్యన్త్వామేవ దేవీం స్వగుణర్ నిగూఢామ్|త్వమేవశక్తిః పరమేశ్వరస్యమాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షధాత్రి||1 || దేవాత్మశక్తిః శృతివాక్య గీతామహర్షిలోకస్య పురః ప్రసన్నా |గుహాపరం వ్యోమ సతః…

లక్ష్మీదేవి స్తోత్రాలు

లక్ష్మీదేవి స్తోత్రాలు శంకరస్తోత్రాలు : కనకధారాస్తోత్రమ్ శ్రీలక్ష్మ్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ అష్టలక్ష్మీస్తోత్రమ్ శ్రీ లక్ష్మీఅష్టోత్తర శతనామావళి Lakshmi devi Stotras

లక్ష్మీదేవి కీర్తనలు

లక్ష్మీదేవి కీర్తనలు ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :హిరణ్మయీం లక్ష్మీం ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :శ్రీ భార్గవీ ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :మహాలక్ష్మి కరుణా (BalaMuraliKrishna) మహాలక్ష్మి కరుణా (Ranjani and Gayatri) ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :సంతాన సౌభాగ్య లక్ష్మీ(నోట్టు-స్వర సాహిత్యం)…

మైసూర్‌ వాసుదేవాచార్య కీర్తన :శ్రీహరివల్లభే

https://www.youtube.com/watch?v=1yZa6NHutS4 రాగం: ఉదయరవిచంద్రిక తాళం: చతురశ్ర త్రిపుట పల్లవిశ్రీహరివల్లభే మాంపాహిశ్రితభక్తసులభే సువర్ణాభే॥ అనుపల్లవి ఏహి మే సదనం సామోదందేహి మే ధనధాన్య సంపదం॥ చరణంబ్రహ్మరుద్రాది పదదాయినిబ్రహ్మాండ వ్యాపిని పద్మిని॥ బ్రహ్మజనని జగన్మోహినిభావరాగాది తోషిణి॥ మహితకీర్తిశాలిని తవపదే రతిరస్తుమే మణిమాలినిమారకజనక వాసుదేవ హృత్ఖేలిని…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :సంతాన సౌభాగ్య లక్ష్మీ(నోట్టు-స్వర సాహిత్యం)

https://www.youtube.com/watch?v=ImhZ5bwbyMk రాగం: శంకరాభరణం  తాళం: తిశ్ర ఏకం సంతాన సౌభాగ్య లక్ష్మీ కళత్రంసంగీత సాహిత్య మోదం పవిత్రంకుంతీ సుతాప్తం కోటీర దీప్తంశాంతం భజే నందం ఆనంద కందంముకుందం దయా సాగరం పాద పద్మం Muttuswami Deekshit : Santana Saubhagya(Nottu Swaram)

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :మహా లక్ష్మి కరుణా

https://www.youtube.com/watch?v=gKJu0Li-4q4 రాగం: మాధవ మనోహరి  తాళం: ఆది పల్లవిమహా లక్ష్మి కరుణా రస లహరిమామవ మాధవ మనోహరి శ్రీ అనుపల్లవి మహా విష్ణు వక్ష స్థల వాసినిమహా దేవ గురు గుహ విశ్వాసిని మధ్యమ కాల సాహిత్యం మహా పాప ప్రశమని మనోన్మనిమార…