పంచాంగం 16-11-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయము06:25సూర్యాస్తమయము05:36
తిథికృష్ణ అష్టమిపూర్తి
నక్షత్రముఆశ్రేషసాయంత్రము 06:55
యోగముబ్రహ్మరాత్రి 01:05
కరణంబాలవసాయంత్రం 06:52
అమృతఘడియలుసాయంత్రం 05:08నుండి06:55
దుర్ముహూర్తముపగలు 11:38నుండి12:23
వర్జ్యముఉదయం 06:26నుండి08:13

బుధాష్టమీ (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు) + దుర్గావ్రతం, అనఘాష్టమీ, కాలభైరవాష్టమీ, ఇన్ద్రసావర్ణిక మన్వాదిః, వృశ్చిక సంక్రమణం రాత్రి 07:15 (సంక్రమణ ప్రయుక్త హరిపద పుణ్యకాలము పగలు 12:00 నుండి అస్తమయం వరకు), త్రేతాయుగాన్తః, (శ్రాద్ధతిథిః – అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s