పంచాంగం 08-11-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయము06:21సూర్యాస్తమయము05:38
తిథిశుక్ల పూర్ణిమసాయంత్రము 04:35
నక్షత్రముభరణిరాత్రి 01:39
యోగమువ్యతీపాతరాత్రి 09:46
కరణంబవసాయంత్రం 04:35
బాలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:57
అమృతఘడియలురాత్రి 08:39నుండి10:19
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:36నుండి09:22
రాత్రి 10:43నుండి11:34
వర్జ్యముపగలు 10:39నుండి12:19

మహాకార్తికీ, సముద్రస్నానం, యతీనాం చాతుర్మాస్య వ్రత సమాప్తిః, యోగిరాజ దత్తావతారః, కుమారస్వామి దర్శనం, దక్ష సావర్ణిక మన్వాదిః, ఆగ్రయణం, అన్వాధానం, ధాత్రీపూజా, పూర్ణిమాహోమః, పూర్ణిమా పూజా, చంద్రగ్రహణం, వ్యాసపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః – పూర్ణిమా)

చంద్రగ్రహణం

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s