పంచాంగం 07-11-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయము06:20సూర్యాస్తమయము05:39
తిథిశుక్ల చతుర్దశిసాయంత్రము 04:19
నక్షత్రముఅశ్వినిరాత్రి 12:38
యోగముసిద్ధిరాత్రి 10:37
కరణంవణిజసాయంత్రం 04:19
భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:27
అమృతఘడియలుసాయంత్రం 05:16నుండి06:55
దుర్ముహూర్తముపగలు 12:23నుండి01:08
పగలు 02:38నుండి03:23
వర్జ్యమురాత్రి 08:33నుండి10:11

చూడామణియోగః (స్నాన దానాదులు మహా ఫలప్రదములు), తులసీవ్రతోద్యాపనం (మతాన్తరం), త్రిపురోత్సవః, కార్తిక వ్రతోద్యాపనం (పూర్ణిమాన్త మాస పక్షము), జ్వాలాతోరణం, పూర్ణిమా పూజా (రాత్రి పూజా) , (శ్రాద్ధతిథిః – చతుర్దశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s