పంచాంగం 28-10-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, కార్తీకమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయము06:16సూర్యాస్తమయము05:43
తిథిశుక్ల తృతీయపగలు 10:32
నక్షత్రముఅనూరాధపగలు 10:41
యోగముశోభనరాత్రి 01:28
కరణంగరజిపగలు 10:32
వణిజరాత్రి 09:22
అమృతఘడియలురాత్రి 12:52నుండి02:21
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:19
పగలు 12:22నుండి01:08
వర్జ్యముపగలు 03:54నుండి05:24

త్రిలోచనగౌరీవ్రతం, నాగచతుర్థీ (వల్మీకపూజా), దూర్వాగణపతి వ్రతం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః – చతుర్థీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s