పంచాంగం 25-10-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయము06:15సూర్యాస్తమయము05:45
తిథిఅమావాస్యసాయంత్రం 04:14
నక్షత్రముచిత్రపగలు 02:12
యోగమువిష్కంభపగలు 12:27
కరణంనాగవంసాయంత్రం 04:14
కింస్తుఘ్నంరాత్రి 03:26
అమృతఘడియలుఉదయము 07:55నుండి09:29
రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:52నుండి
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:19
రాత్రి 10:45నుండి12:35
వర్జ్యమురాత్రి 07:36నుండి09:09

సూర్యగ్రహణం, దర్శశ్రాద్ధం(పితృతర్పణం), అమాభౌమవార యోగః (జాహ్నవీ స్నానేన గోసహస్రఫలం), (శ్రాద్ధతిథిః – అమావాస్యా)

సూర్యగ్రహణం

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s