పంచాంగం 24-10-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయము06:15సూర్యాస్తమయము05:45
తిథికృష్ణ చతుర్దశిసాయంత్రం 05:22
నక్షత్రముహస్తపగలు 02:37
యోగమువైధృతిపగలు 02:27
కరణంశకునిసాయంత్రం 05:22
చతుష్పాత్రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:48
అమృతఘడియలుపగలు 08:35నుండి10:11
దుర్ముహూర్తముపగలు 12:23నుండి01:09
పగలు 02:41నుండి03:27
వర్జ్యమురాత్రి 10:29నుండి12:03

నరకచతుర్దశీ, (అభ్యంగ స్నానము ఈనాటి సూర్యోదయాత్ పూర్వమే చన్రోదయ కాలమున సూమారు 04:57 కి చేయవలెను), తదుపరి నరకాసురునకు చతుర్వర్తి దీపదానం, యమతర్పణము (ప్రాతః సంధ్యకి పూర్వమే చేయవలెను), తదనన్తరమేవ ప్రాతస్సన్ధ్యాది నిత్య కర్మారంభము. (తైలాభ్యంగము సూర్యోదయానన్తరము చేయుచో సంధ్యాది నిత్యకర్మానన్తరమే చేయవలెను.) ప్రేతచతుర్దశీ (మాషపత్రశాకభక్షణం), పునః నరకాసురునకు చతుర్వర్తి దీపదానం, ప్రదోషకాలే (భోజనాత్పూర్వం) యమాయ బహిర్దీపదానం, పిత్రూణాం, శస్త్రహతానాం చ ఉల్కా ప్రదర్శనం, (ఈనాటి నుండి 3 రాత్రులు), నరకచతుర్దశీ, దీపావళిః, లక్ష్మీపూజా, కేదారవ్రతం , (శ్రాద్ధతిథిః – చతుర్దశీ)

దీపావళీ నిర్ణయః

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s