పంచాంగం 18-10-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయము06:13సూర్యాస్తమయము05:49
తిథికృష్ణ అష్టమిపగలు 11:56
నక్షత్రముపుష్యమిపూర్తి
యోగముసిద్ధసాయంత్రము 04:49
కరణంకౌలవపగలు 11:56
తైతులరాత్రి 01:03
అమృతఘడియలురాత్రి 12:51నుండి02:38
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:19
రాత్రి 10:47నుండి11:37
వర్జ్యముపగలు 02:08నుండి03:55

అనఘాష్టమీ, (శ్రాద్ధతిథిః – నవమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s