పంచాంగం 16-10-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, భానువాసరే

సూర్యోదయము06:13సూర్యాస్తమయము05:50
తిథికృష్ణ షష్ఠిఉదయం 07:03
నక్షత్రముఆర్ద్రరాత్రి 02:14
యోగముపరిఘపగలు 03:08
కరణంవణిజఉదయం 07:03
భద్రరాత్రి 08:16
అమృతఘడియలుపగలు 03:02నుండి04:50
దుర్ముహూర్తముసాయంత్రంషః 04:17నుండి05:04
వర్జ్యముపగలు 08:46నుండి10:34

భానుసప్తమి (స్నానం, దానం తథా శ్రాద్ధం సర్వం తత్ర అక్షయం భవేత్), ప్రదోషః, త్రిపుష్కరయోగః(రాత్రి 02:14 నుండి సూర్యోదయము వరకు), (శ్రాద్ధతిథిః – సప్తమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s