పంచాంగం 11-10-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయము06:12సూర్యాస్తమయము05:54
తిథికృష్ణ ద్వితీయరాత్రి 01:32
నక్షత్రముఅశ్వినిసాయంత్రం 04:21
యోగముహర్షణపగలు 03:19
కరణంతైతులపగలు 01:36
గరజిరాత్రి 01:32
అమృతఘడియలుపగలు 09:04నుండి10:41
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:19
రాత్రి 10:49నుండి11:38
వర్జ్యముపగలు 12:18నుండి01:55
రాత్రి 02:18నుండి03:57

భౌమాశ్వినీ యోగః (యేన కేనాపి స్తోత్ర / మంత్ర జపేన మహామృత్యుం తరతి), అశూన్యశయనవ్రతం (బృహత్తల్ప వ్రతం), (చన్ద్రోదయం రాత్రి 07:04) , (శ్రాద్ధతిథిః – ద్వితీయ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s