పంచాంగం 09-10-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, భానువాసరే

సూర్యోదయము06:11సూర్యాస్తమయము05:55
తిథిశుక్ల పూర్ణిమరాత్రి 02:26
నక్షత్రముఉత్తరాభాద్రసాయంత్రం 04:23
యోగముధ్రువసాయంత్రం 06:38
కరణంభద్రపగలు 03:04
బవరాత్రి 02:26
అమృతఘడియలుపగలు 11:45నుండి01:17
దుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 04:21నుండి05:08
వర్జ్యమురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:14నుండి05:49

చన్ద్రార్కయోగః (స్నాన దానాదులు మహా ఫలప్రదములు), దత్తదిగంబర దత్తావతారః, అన్వాధానం, ఆగ్రయణం (తేన సహ / వినా వా ఆశ్వలాయానాం ఆశ్వయుజీ కర్మ), కౌముద్యుత్సవః కోజాగరీ వ్రతం, పూర్ణిమాహోమః / పూజా, (శ్రాద్ధతిథిః – పూర్ణిమా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s