పంచాంగం 06-10-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయము06:11సూర్యాస్తమయము05:58
తిథిశుక్ల ఏకాదశిపగలు 09:41
నక్షత్రముధనిష్ఠరాత్రి 07:42
యోగముశూలరాత్రి 02:19
కరణంభద్రపగలు 09:41
బవరాత్రి 08:34
అమృతఘడియలుపగలు 09:58నుండి11:28
దుర్ముహూర్తముపగలు 10:07నుండి10:54
పగలు 02:49నుండి03:37
వర్జ్యమురాత్రి 02:29నుండి03:59

సర్వేషాం విజయైకాదశీ, ఏకాదశీ గురువారవ్రతం, గోపద్మ / తులసీ/ రంగవల్లీ/ గోద్వాదశీ వ్రతారంభములు, (శ్రాద్ధతిథిః – ద్వాదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s