పంచాంగం 05-10-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయము06:10సూర్యాస్తమయము05:58
తిథిశుక్ల దశమిపగలు 12:00
నక్షత్రముశ్రవణంరాత్రి 09:14
యోగముసుకర్మపగలు 08:19
ధృతిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:17
కరణంగరజిపగలు 12:00
వణిజరాత్రి 10:50
అమృతఘడియలుపగలు 11:32నుండి01:01
దుర్ముహూర్తముపగలు 11:40నుండి12:28
వర్జ్యమురాత్రి 12:59నుండి02:29

విజయదశమీ, (విజయ ముహూర్తము (1) పగలు 02:02 నుండి 02:49, (2) రాత్రి 06:22 నుండి 06:47 ), పుస్తకరూప సరస్వత్యుద్వాసనం, శమీపూజా, దేవ్యుద్వాసనమ్, అపరాజితా పూజా, పారణా చ, దశరథ గౌరీవ్రతం, సీమోల్లంఘనాదులు, ద్విదళ వ్రతారంభః, సోపపదం, (శ్రాద్ధతిథిః – ఏకాదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s