పంచాంగం 04-10-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయము06:10సూర్యాస్తమయము05:59
తిథిశుక్ల నవమిపగలు 02:20
నక్షత్రముఉత్తరాషాఢరాత్రి 10:50
యోగముఅతిగండపగలు 11:21
కరణంకౌలవపగలు 02:20
తైతులరాత్రి 01:10
అమృతఘడియలుసాయంత్రం 04:51నుండి06:20
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:32నుండి09:19
రాత్రి 10:51నుండి11:40
వర్జ్యముఉదయం 07:52నుండి09:22
రాత్రి 02:34నుండి04:03

మహానవమీ, స్వారోచిషమన్వాదిః, (శ్రాద్ధతిథిః – నవమీ + దశమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s