పంచాంగం 03-10-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయము06:10సూర్యాస్తమయము06:00
తిథిశుక్ల అష్టమిసాయంత్రము 04:36
నక్షత్రముపూర్వాషాఢరాత్రి 12:23
యోగముశోభనపగలు 02:19
కరణంబవసాయంత్రం 04:36
బాలవరాత్రి 03:28
అమృతఘడియలురాత్రి 07:53నుండి09:23
దుర్ముహూర్తముపగలు 12:29నుండి01:16
పగలు 02:51నుండి03:38
వర్జ్యముపగలు 10:52నుండి12:22

దుర్గష్టమీ (కాలికాష్టమీ / మహాష్టమీ), ఆయుధపూజా, అనధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః – అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s