పంచాంగం 02-10-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, రవివాసరే

సూర్యోదయము06:10సూర్యాస్తమయము06:01
తిథిశుక్ల సప్తమిసాయంత్రము 06:45
నక్షత్రముమూలరాత్రి 01:51
యోగముసౌభాగ్యసాయంత్రము 05:11
కరణంగరజిఉదయము 07:45
వణిజసాయంత్రము 06:45
భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:41
అమృతఘడియలురాత్రి 07:48నుండి09:19
దుర్ముహూర్తముసాయంత్రము 04:26నుండి05:14
వర్జ్యమురాత్రి 12:20నుండి01:51

దేవీత్రిరాత్రవ్రతారంభః, పుస్తకరూపసరస్వత్యావాహనం, ప్రదోషః, భానుసప్తమి (స్నానం దానం తథా శ్రాద్ధం సర్వం తత్ర అక్షయం భవేత్), (శ్రాద్ధతిథిః- సప్తమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s