పంచాంగం 01-10-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, శనివాసరే

సూర్యోదయము06:10సూర్యాస్తమయము06:02
తిథిశుక్ల షష్ఠిరాత్రి 08:45
నక్షత్రముజ్యేష్ఠరాత్రి 03:10
యోగముఆయుష్మాన్రాత్రి 07:55
కరణంకౌలవపగలు 09:39
తైతులరాత్రి 08:45
అమృతఘడియలుసాయంత్రము 06:46నుండి08:18
దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:10నుండి07:45
వర్జ్యముపగలు 09:37నుండి11:09

బిల్వాభిమన్త్రణం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- షష్ఠీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s