పంచాంగం 26-09-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, ఇన్దువాసరే

సూర్యోదయము06:09సూర్యాస్తమయము06:06
తిథిశుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి 03:07
నక్షత్రముహస్తపూర్తి
యోగముశుక్లపగలు 08:02
కరణంకింస్తుఘ్నంపగలు 03:14
బవరాత్రి 03:07
అమృతఘడియలురాత్రి 12:10నుండి01:47
దుర్ముహూర్తముపగలు 12:31నుండి01:19
పగలు 02:55నుండి03:43
వర్జ్యముపగలు 02:25నుండి04:03

యాగః, శరన్నవరాత్రారంభః, దౌహిత్రకర్తృకమహాలయః, (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s