పంచాంగం 25-09-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, రవివాసరే

సూర్యోదయము06:09సూర్యాస్తమయము06:07
తిథిఅమావాస్యరాత్రి 03:22
నక్షత్రముఉత్తరఫల్గునిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:54
యోగముశుభపగలు 09:02
కరణంచతుష్పాత్పగలు 03:17
నాగవంరాత్రి 03:22
అమృతఘడియలురాత్రి 10:28నుండి12:07
దుర్ముహూర్తముసాయంత్రము 04:31నుండి05:19
వర్జ్యముపగలు 12:33నుండి02:12

అన్వాధానం,మహాలయామావాస్యా, కుశాహరణం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, దర్శశ్రాద్ధం(పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః- అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s