పంచాంగం 24-09-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శనివాసరే

సూర్యోదయము06:09సూర్యాస్తమయము06:07
తిథికృష్ణ చతుర్దశిరాత్రి 03:11
నక్షత్రముపూర్వఫల్గునిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:06
యోగముసాధ్యపగలు 09:39
కరణంభద్రపగలు 02:50
శకునిరాత్రి 03:11
అమృతఘడియలురాత్రి 10:22నుండి12:03
దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:09నుండి07:45
వర్జ్యముపగలు 12:14నుండి01:56

మాసశివరాత్రిః, విషశస్త్రాదిహిత మహాలయః, (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్దశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s