పంచాంగం 23-09-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయము06:09సూర్యాస్తమయము06:08
తిథికృష్ణ త్రయోదశిరాత్రి 02:28
నక్షత్రముమఘరాత్రి 03:49
యోగముసిద్ధపగలు 09:52
కరణంగరజిపగలు 01:52
వణిజరాత్రి 02:28
అమృతఘడియలురాత్రి 01:14నుండి02:57
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:21
పగలు 12:32నుండి01:20
వర్జ్యముపగలు 02:55నుండి04:38

తులాయనం ఉదయం 06:33 , అయన ప్రయుక్త షడశీతి పుణ్యకాలః (ఉదయాది పగలు 10:33 వరకు), మఘా త్రయోదశీ శ్రాద్ధం, కలియుగాదిః, ప్రదోషః, ప్రదోష పూజా, (శ్రాద్ధతిథిః- త్రయోదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s