పంచాంగం 22-09-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయము06:08సూర్యాస్తమయము06:09
తిథికృష్ణ ద్వాదశిరాత్రి 01:15
నక్షత్రముఆశ్రేషరాత్రి 02:01
యోగముశివపగలు 09:41
కరణంకౌలవపగలు 12:24
తైతులరాత్రి 01:15
అమృతఘడియలురాత్రి 12:16నుండి02:01
దుర్ముహూర్తముపగలు 10:08నుండి10:56
పగలు 02:57నుండి03:45
వర్జ్యముపగలు 01:45నుండి03:30

ఉపేంద్ర ద్వాదశీ, యతీనాం మహాలయః, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- ద్వాదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s