పంచాంగం 19-09-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయము06:08సూర్యాస్తమయము06:12
తిథికృష్ణ నవమిరాత్రి 07:01
నక్షత్రముఆర్ద్రసాయంత్రం 06:09
యోగమువ్యతీపాతఉదయం 07:27
కరణంగరజిరాత్రి 07:01
అమృతఘడియలుఉదయం 06:55నుండి08:43
దుర్ముహూర్తముపగలు 12:34నుండి01:22
పగలు 02:59నుండి03:47
వర్జ్యములేదు

అవిధవా నవమీ శ్రాద్ధం, మాఘ్యవర్ష శ్రాద్ధస్య అన్వష్టకా, (శ్రాద్ధతిథిః- నవమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s