పంచాంగం 18-09-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, భానువాసరే

సూర్యోదయము06:08సూర్యాస్తమయము06:12
తిథికృష్ణ అష్టమిసాయంత్రం 04:33
నక్షత్రముమృగశిరపగలు 03:11
యోగముసిద్ధిఉదయం 06:32
కరణంకౌలవసాయంత్రం 04:33
తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:47
అమృతఘడియలుఉదయం 07:08వరకు
దుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 04:35నుండి05:24
వర్జ్యమురాత్రి 12:37నుండి02:25

పాతార్కయోగః (స్నాన దానాదులు అనన్త ఫలప్రదములు), అనఘాష్టమీ, వ్యతీపాత మహాలయః, ఆర్ద్రాష్టమీ, మధ్యాష్టమీ (గయాష్టమీ), సూర్యసావర్ణిక మన్వాదిః, మాఘ్యవర్ష శ్రాద్ధమ్, (శ్రాద్ధతిథిః- అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s