పంచాంగం 17-09-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, శనివాసరే

సూర్యోదయము06:08సూర్యాస్తమయము06:13
తిథికృష్ణ సప్తమిపగలు 02:16
నక్షత్రమురోహిణిపగలు 12:22
యోగముసిద్ధిపూర్తి
కరణంబవపగలు 02:16
బాలవరాత్రి 03:25
అమృతఘడియలుపగలు 08:50నుండి10:36
దుర్ముహూర్తమురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:21నుండి
ఉదయం 06:08నుండి07:45
వర్జ్యముసాయంత్రం 06:37నుండి08:24

కన్యాసంక్రమణం ఉదయం 07:20, (సంక్రమణ ప్రయుక్త షడశీతి పుణ్యకాలము ఉదయం 07:20 నుండి పగలు 01:54 కు), ద్విపుష్కరయోగః (పగలు 12:22 నుండి పగలు 02:16 కు), అనధ్యాయః, మాఘ్యవర్ష శ్రాద్ధస్య పూర్వేద్యుః, (శ్రాద్ధతిథిః- లేదు)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s