పంచాంగం 16-09-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయము06:08సూర్యాస్తమయము06:14
తిథికృష్ణ షష్ఠిపగలు 12:22
నక్షత్రముకృత్తికపగలు 09:56
యోగమువజ్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:48
కరణంవణిజపగలు 12:22
భద్రరాత్రి 01:19
అమృతఘడియలుఉదయం 07:21నుండి09:05
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:22
పగలు 12:35నుండి01:24
వర్జ్యమురాత్రి 03:33నుండి05:19

ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- సప్తమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s