పంచాంగం 15-09-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయము06:08సూర్యాస్తమయము06:15
తిథికృష్ణ పంచమిపగలు 11:03
నక్షత్రముభరణిపగలు 08:06
యోగముహర్షణరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:26
కరణంతైతులపగలు 11:03
గరజిరాత్రి 11:43
అమృతఘడియలులేవు
దుర్ముహూర్తముపగలు 10:10నుండి10:59
పగలు 03:01నుండి03:50
వర్జ్యమురాత్రి 09:01నుండి10:44

గురుపంచమీయోగః (స్నానదానాదులు విశేషఫలప్రదములు), చన్ద్ర షష్ఠీ వ్రతం (చన్ద్రోదయం రాత్రి 09:55 ), శుక్రమౌఢ్యారంభః, (శ్రాద్ధతిథిః- షష్ఠీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s