పంచాంగం 14-09-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయము06:07సూర్యాస్తమయము06:16
తిథికృష్ణ చతుర్థిపగలు 10:29
నక్షత్రముఅశ్వినిఉదయం 06:58
యోగముధ్రువఉదయం 06:16
వ్యాఘాతరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:34
కరణంబాలవపగలు 10:29
కౌలవరాత్రి 10:46
అమృతఘడియలురాత్రి 03:04నుండి04:45
దుర్ముహూర్తముపగలు 11:47నుండి12:36
వర్జ్యముసాయంత్రం 05:01నుండి06:41

భరణీ మహాలయః (అద్య శ్రాద్ధేన గయాశ్రాద్ధ తుల్య ఫలం లభేత్), (శ్రాద్ధతిథిః- పంచమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s