పంచాంగం 13-09-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయము06:07సూర్యాస్తమయము06:17
తిథికృష్ణ తృతీయపగలు 10:41
నక్షత్రమురేవతిఉదయం 06:36
యోగమువృద్ధిఉదయం 07:36
కరణంభద్రపగలు 10:41
బవరాత్రి 10:35
అమృతఘడియలురాత్రి 11:39నుండి01:17
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:33నుండి09:22
రాత్రి 11:01నుండి11:48
వర్జ్యమురాత్రి 02:54నుండి04:31

భౌమాశ్వినీ యోగః (యేన కేనాపి స్తోత్ర / మంత్ర జపేన మహామృత్యుం తరతి), భౌమచతుర్థీ (స్నాన, దాన, శ్రాద్ధాదులు + గణపతి పూజ మహా ఫలప్రదములు), సంకష్టహరచతుర్థీ (చన్ద్రోదయం రాత్రి 08:29), ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్థీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s