పంచాంగం 12-09-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయము06:07సూర్యాస్తమయము06:17
తిథికృష్ణ ద్వితీయపగలు 11:39
నక్షత్రముఉత్తరాభాద్రఉదయం 06:59
యోగముగండపగలు 09:33
కరణంగరజిపగలు 11:39
వణిజరాత్రి 11:10
అమృతఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:14నుండి05:49
దుర్ముహూర్తముపగలు12:36నుండి01:25
పగలు 03:02నుండి03:51
వర్జ్యముసాయంత్రం 06:48నుండి08:22

బృహత్యుమావ్రతం (ఉండ్రాళ్ళ తద్దె), కజ్జలీవ్రతం (బహులావ్రతం), (చన్ద్రోదయం రాత్రి 07:48) ,(శ్రాద్ధతిథిః- తృతీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s