పంచాంగం 11-09-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, భానువాసరే

సూర్యోదయము06:07సూర్యాస్తమయము06:18
తిథికృష్ణ ప్రతిపత్పగలు 01:19
నక్షత్రముపూర్వాభాద్రపగలు 08:03
యోగముశూలపగలు 12:01
కరణంకౌలవపగలు 01:19
తైతులరాత్రి 12:29
అమృతఘడియలురాత్రి 02:24నుండి03:56
దుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 04:41నుండి05:29
వర్జ్యముసాయంత్రం 05:13నుండి06:45

యాగః, చండికాగౌరీవ్రతం, అశూన్యశయన వ్రతం (బృహత్తల్పవ్రతం) (చన్ద్రోదయం రాత్రి 07:07),(శ్రాద్ధతిథిః- ద్వితీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s