పంచాంగం 10-09-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, పూర్ణిమాయాం, శనివాసరే

సూర్యోదయము06:07సూర్యాస్తమయము06:19
తిథిశుక్ల పూర్ణిమపగలు 03:32
నక్షత్రముశతభిషంపగలు 09:38
యోగముధృతిపగలు 02:57
కరణంబవపగలు 03:32
బాలవరాత్రి 02:25
అమృతఘడియలురాత్రి 12:34నుండి02:04
దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:07నుండి07:45
వర్జ్యముపగలు 03:36నుండి05:06

యతీనాం చతుష్పక్షాత్మక చాతుర్మాస్యవ్రతసమాప్తిః, విశ్వరూప యాత్రా, అన్వాధానం, పూర్ణిమాహోమః, పూర్ణిమాపూజా (దివాపూజా), అగస్త్యార్ఘం వటసావిత్రీ వ్రతం, ఉమా మహేశ్వర వ్రతం, ఉపాంగలలితావ్రతం, లోకపాలపూజా )పూర్వాభాద్రాయోగే ఉత్తమం), ఫల్గున్యమావ్రతం, ప్రోష్ఠపదీ శ్రాద్ధం, మహాలయపక్షారంభః, (శ్రాద్ధతిథిః- పూర్ణిమా + ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s