పంచాంగం 09-09-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయము06:07సూర్యాస్తమయము06:20
తిథిశుక్ల చతుర్దశిసాయంత్రం 06:10
నక్షత్రముధనిష్ఠపగలు 11:35
యోగముసుకర్మసాయంత్రం 06:12
కరణంగరజిఉదయం 07:36
వణిజసాయంత్రం 06:10
భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:51
అమృతఘడియలురాత్రి 03:01నుండి04:29
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:34నుండి09:22
పగలు 12:38నుండి01:27
వర్జ్యముసాయంత్రం 06:12నుండి07:40

అనంతపద్మనాభ వ్రతం, దేవదేవదత్తావతారః, పూర్ణిమాపూజా (రాత్రి పూజా), (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్దశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s