పంచాంగం 08-09-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, త్రయోదశ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయము06:07సూర్యాస్తమయము06:21
తిథిశుక్ల త్రయోదశిరాత్రి 09:03
నక్షత్రముశ్రవణంపగలు 01:45
యోగముఅతిగండరాత్రి 09:40
కరణంకౌలవపగలు 10:34
తైతులరాత్రి 09:03
అమృతఘడియలురాత్రి 02:08నుండి11:36
దుర్ముహూర్తముపగలు 10:12నుండి11:01
పగలు 03:05నుండి03:54
వర్జ్యముసాయంత్రం 05:24నుండి06:51

ప్రదోషః (ప్రదోష పూజా), (శ్రాద్ధతిథిః- త్రయోదశీ + చతుర్దశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s