పంచాంగం 07-09-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వాదశ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయము06:07సూర్యాస్తమయము06:22
తిథిశుక్ల ద్వాదశిరాత్రి 12:04
నక్షత్రముఉత్తరాషాఢపగలు 03:58
యోగముశోభనరాత్రి 01:14
కరణంబవపగలు 01:34
బాలవరాత్రి 12:04
అమృతఘడియలుపగలు 10:09నుండి11:36
రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:19నుండి05:46
దుర్ముహూర్తముపగలు 11:50నుండి12:39
వర్జ్యమురాత్రి 07:36నుండి09:03

మాధ్వ వైష్ణవానాం ఏకాదశ్యుపవాసః, అగస్త్యోదయః, వామనజయంతి, శుక్రద్వాదశీ, కల్కిద్వాదశీ, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- ద్వాదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s