పంచాంగం 05-09-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం తదుపరి దశమ్యాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయము06:06సూర్యాస్తమయము06:23
తిథిశుక్ల నవమిపగలు 08:26
దశమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:54
నక్షత్రముమూలరాత్రి 08:02
యోగముప్రీతిపగలు 11:24
కరణంకౌలవపగలు 08:26
తైతులరాత్రి 07:10
గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:54
అమృతఘడియలుపగలు 02:04నుండి03:33
దుర్ముహూర్తముపగలు 12:39నుండి01:28
పగలు 03:06నుండి03:56
వర్జ్యముసాయంత్రం 06:32నుండి08:02
రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:52నుండి

నన్దానవమీ, గజలక్ష్మీవ్రతం, క్షీరవ్రతారంభః, (శ్రాద్ధతిథిః- దశమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s