పంచాంగం 04-09-2022 ఆదివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, భానువాసరే

సూర్యోదయము06:06సూర్యాస్తమయము06:24
తిథిశుక్ల అష్టమిపగలు 10:37
నక్షత్రముజ్యేష్ఠరాత్రి 09:39
యోగమువిష్కంభపగలు 02:19
కరణంబవపగలు 10:37
బాలవరాత్రి 09:31
అమృతఘడియలుపగలు 01:18నుండి02:49
దుర్ముహూర్తముసాయంత్రం 04:46నుండి05:35
వర్జ్యములేదు

దూర్వాష్టమీ వ్రతం, జ్యేష్ఠాష్టమీ వ్రతం, మహాలక్ష్మీ వ్రతారంభః, కేదారనవమీ వ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః- నవమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s