పంచాంగం 03-09-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, శనివాసరే

సూర్యోదయము06:06సూర్యాస్తమయము06:25
తిథిశుక్ల సప్తమిపగలు 12:25
నక్షత్రముఅనూరాధరాత్రి 10:54
యోగమువైధృతిసాయంత్రం 04:55
కరణంవణిజపగలు 12:25
భద్రరాత్రి 11:31
అమృతఘడియలుపగలు 12:51నుండి02:24
దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:06నుండి07:45
వర్జ్యమురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:12నుండి05:43

(ఆ)ముక్తాభరణ సప్తమీ, అనధ్యాయః, (శ్రాద్ధతిథిః- అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s