పంచాంగం 02-09-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయము06:06సూర్యాస్తమయము06:26
తిథిశుక్ల షష్ఠిపగలు 01:48
నక్షత్రమువిశాఖరాత్రి 11:44
యోగముఐంద్రరాత్రి 07:11
కరణంతైతులపగలు 01:48
గరజిరాత్రి 01:06
అమృతఘడియలుపగలు 03:05నుండి04:39
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:34నుండి09:23
పగలు 12:41నుండి01:30
వర్జ్యముఉదయం 07:13వరకు
రాత్రి 03:35నుండి05:08

పాపహర షష్ఠీ (స్నాన దానాది సర్వం అక్షయం భవేత్), సూర్యషష్ఠీ, స్కందదర్శనం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- సప్తమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s