పంచాంగం 31-08-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయము06:06సూర్యాస్తమయము06:27
తిథిశుక్ల చతుర్థిపగలు 03:19
నక్షత్రముచిత్రరాత్రి 12:04
యోగముశుక్లరాత్రి 10:44
కరణంభద్రపగలు 03:19
బవరాత్రి 03:02
అమృతఘడియలుసాయంత్రము 05:39నుండి07:17
దుర్ముహూర్తముపగలు 11:52నుండి12:41
వర్జ్యముఉదయం 07:54నుండి09:31
రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:45నుండి

శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక వ్రతం, పాషాణగౌరీ వ్రతం(పాషాణో నామక శాలిధాన్య విశేషః), శివచతుర్థీ(శివ/శివపూజా), మహాచతుర్థీ(స్నానదానాదులు సర్వాభీష్ట ఫలప్రదము), (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్థీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s