పంచాంగం 30-08-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయము06:05సూర్యాస్తమయము06:28
తిథిశుక్ల తృతీయపగలు 03:30
నక్షత్రముహస్తరాత్రి 11:46
యోగముశుభరాత్రి 12:01
కరణంగరజిపగలు 03:30
వణిజరాత్రి 03:24
అమృతఘడియలుసాయంత్రము 05:35నుండి07:14
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:34నుండి09:23
రాత్రి 11:07నుండి11:54
వర్జ్యముఉదయం 07:41నుండి09:20

సామగానాముపాకర్మ, హరితాలికావ్రతం, షోడశోమావ్రతం, స్వర్ణగౌరీవ్రతం, తామసమన్వాదిః(స్నాన దాన శ్రాద్ధాదులు), ప్రదోషః, భౌమచతుర్థీ (స్నానదానశ్రాద్ధాదులు + గణపతిపూజ మహాఫలప్రదములు), (శ్రాద్ధతిథిః- తృతీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s