పంచాంగం 29-08-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, భాద్రపదమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయము06:05సూర్యాస్తమయము06:29
తిథిశుక్ల ద్వితీయపగలు 03:17
నక్షత్రముఉత్తరఫల్గునిరాత్రి 11:01
యోగముసాధ్యరాత్రి 01:00
కరణంకౌలవపగలు 03:17
తైతులరాత్రి 03:23
అమృతఘడియలుపగలు 03:29నుండి05:09
దుర్ముహూర్తముపగలు 12:42నుండి01:31
పగలు 03:11నుండి04:00
వర్జ్యముఉదయం 07:06వరకు

బలరామ జయన్తీ, (శ్రాద్ధతిథిః- ద్వితీయా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s