పంచాంగం 27-08-2022 శనివారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, శనివాసరే

సూర్యోదయము06:05సూర్యాస్తమయము06:30
తిథికృష్ణ అమావాస్యపగలు 01:44
నక్షత్రముమఘరాత్రి 08:23
యోగముశివరాత్రి 02:04
కరణంనాగవంపగలు 01:44
కింస్తుఘ్నంరాత్రి 02:13
అమృతఘడియలుసాయంత్రం 05:47నుండి07:31
దుర్ముహూర్తముఉదయం 06:05నుండి07:44
వర్జ్యముఉదయం 07:26నుండి09:09
రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:53నుండి

పద్మకయోగః (మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానేన గోసహస్ర ఫలమ్), శ్రీ వేంకటేశ్వర వ్రతం, పోలావ్రతం, అన్వాధానం, పిణ్డపితృయజ్ఞః, దర్భాహరణం (పూర్వాహ్ణే అమాతిథౌ), అగ్నిసావర్ణిక మన్వాదిః (స్నాన దానాదులకు), (శ్రాద్ధతిథిః- ప్రతిపత్)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s