పంచాంగం 26-08-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, శుక్రవాసరే, చతుర్దశ్యాం

సూర్యోదయము06:05సూర్యాస్తమయము06:31
తిథికృష్ణ చతుర్దశిపగలు 12:21
నక్షత్రముఆశ్రేషసాయంత్రం 06:29
యోగముపరిఘరాత్రి 02:08
కరణంశకునిపగలు 12:21
చతుష్పాత్రాత్రి 01:02
అమృతఘడియలుసాయంత్రం 04:44నుండి06:29
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:34నుండి09:24
పగలు 12:43నుండి01:33
వర్జ్యముఉదయం 06:14నుండి07:59

అగ్నిసావర్ణిక మన్వాదిః (శ్రాద్ధాదులకు), దర్శశ్రాద్ధం (పితృతర్పణం), (శ్రాద్ధతిథిః- అమావాస్యా)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s