పంచాంగం 25-08-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయము06:05సూర్యాస్తమయము06:32
తిథికృష్ణ త్రయోదశిపగలు 10:36
నక్షత్రముపుష్యమిసాయంత్రం 04:13
యోగమువరీయాన్రాత్రి 01:54
కరణంవణిజపగలు 10:36
భద్రరాత్రి 11:29
అమృతఘడియలుపగలు 09:07నుండి10:54
దుర్ముహూర్తముపగలు 10:14నుండి11:04
పగలు 03:13నుండి04:03
వర్జ్యములేదు

గురుపుష్యయోగః అనేక కార్యములకు శుభకాలమని శిష్ట సంప్రదాయము,అనధ్యాయః, మాసశివరాత్రిః, (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్దశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s