పంచాంగం 24-08-2022 బుధవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, బుధవాసరే

సూర్యోదయము06:04సూర్యాస్తమయము06:32
తిథికృష్ణ ద్వాదశిపగలు 08:29
నక్షత్రముపునర్వసుపగలు 01:36
యోగమువ్యతీపాతరాత్రి 01:22
కరణంతైతులపగలు 08:29
గరజిరాత్రి 09:32
అమృతఘడియలుపగలు 10:55నుండి12:42
దుర్ముహూర్తముపగలు 11:53నుండి12:43
వర్జ్యమురాత్రి 10:28నుండి12:15

ప్రదోషః (ప్రదోష పూజా), (శ్రాద్ధతిథిః- త్రయోదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s