పంచాంగం 23-08-2022 మంగళవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, కుజవాసరే

సూర్యోదయము06:04సూర్యాస్తమయము06:33
తిథికృష్ణ ఏకాదశిఉదయం 06:06
నక్షత్రముఆర్ద్రపగలు 10:43
యోగముసిద్ధిరాత్రి 12:36
కరణంబాలవఉదయం 06:06
కౌలవరాత్రి 07:18
అమృతఘడియలులేవు
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:34నుండి09:24
రాత్రి 11:09నుండి11:55
వర్జ్యమురాత్రి 12:09నుండి01:57

సర్వేషాం అజైకాదశీ, మంగళగౌరీవ్రతం, కన్యాయనం పగలు 08:46(కన్యాయన ప్రయుక్త షడశీతి పుణ్యకాలము పగలు 08:46 నుండి పగలు 03:10 వరకు), త్రిపుష్కరయోగః (రాత్రి 12:50 నుండి సూర్యోదయము వరకు), (శ్రాద్ధతిథిః- ద్వాదశీ)

ఈ పంచాంగమున సూచించిన తిథి పర్వాదుల నిర్ణయములు హైదరాబాదు ప్రాంతమునకే, కాగా, ఇతర ప్రాంతముల వారు అవసరమును బట్టి పండితుల సహాయమున స్థానిక సంకల్పములకు వలయు తిథి, మరియు పర్వ నిర్ణయములకు చూసుకొనవలసినది. ముఖ్యముగా 23-08-2022 ఉదయం 06:06 వరకు ఏకాదశి ఉన్నది. హైదరాబాదులో ఆ రోజు సూర్యోదయం 06:04 నకు. కావున ఇతర ప్రాంతాలవారు వారి సూర్యోదయసమయమునకు అనుగుణంగా వారి సంకల్పాలు మార్చుకోగలరు.

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s