పంచాంగం 22-08-2022 సోమవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, సోమవాసరే

సూర్యోదయము06:04సూర్యాస్తమయము06:34
తిథికృష్ణ ఏకాదశిపూర్తి
నక్షత్రముమృగశిరఉదయం 07:40
యోగమువజ్రరాత్రి 11:38
కరణంబవపగలు 04:51
అమృతఘడియలురాత్రి 11:26నుండి01:15
దుర్ముహూర్తముపగలు 12:44నుండి01:34
పగలు 03:14నుండి04:04
వర్జ్యముపగలు 05:08నుండి06:56

మంజులైకాదశీ (విష్ణు భక్త బాలవితంతు, యత్యాదీనాం కామ్యం ఉపవాసద్వయం), శివనక్తవ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః- ఏకాదశీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s