పంచాంగం 19-08-2022 శుక్రవారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, శుక్రవాసరే

సూర్యోదయము06:03సూర్యాస్తమయము06:36
తిథికృష్ణ అష్టమిరాత్రి 11:02
నక్షత్రముకృత్తికరాత్రి 01:54
యోగముధ్రువరాత్రి 09:00
కరణంబాలవపగలు 10:13
కౌలవరాత్రి 11:02
అమృతఘడియలురాత్రి 11:16నుండి01:01
దుర్ముహూర్తముపగలు 08:34నుండి09:24
పగలు 12:45నుండి01:35
వర్జ్యముపగలు 12:46నుండి02:31

అనఘాష్టమీ, కాలాష్టమీ వ్రతం, సంతానాష్టమీ వ్రతం, దూర్వాష్టమీ వ్రతం, (శ్రాద్ధతిథిః- అష్టమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s