పంచాంగం 18-08-2022 గురువారము

శుభకృన్నామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్షర్తౌ, శ్రావణమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, గురువాసరే

సూర్యోదయము06:03సూర్యాస్తమయము06:36
తిథికృష్ణ సప్తమిరాత్రి 09:25
నక్షత్రముభరణిరాత్రి 11:38
యోగమువృద్ధిరాత్రి 08:44
కరణంభద్రపగలు 08:57
బవరాత్రి 09:25
అమృతఘడియలుసాయంత్రం 06:30నుండి08:13
దుర్ముహూర్తముపగలు 10:14నుండి11:04
పగలు 03:15నుండి04:05
వర్జ్యముపగలు 08:16నుండి09:58

స్మార్తానాం శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమీ, శీతలావ్రతం, దశఫలా వ్రతం, ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- సప్తమీ)

గమనిక : ఈ పంచాంగంలో ఇవ్వబడిన సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు భాగ్యనగరానికి వర్తిస్తాయి.

Panchangam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s